"Kdo se dívá ven, sní. Kdo se dívá dovnitř, ten se probouzí."  C. G. Jung

 

Klientela, na kterou se zaměřuji

Poskytuji soukromé psychologické poradenství a terapie pro dospělé. Své služby poskytuji jednotlivcům i párům.

 

Jakým způsobem pracuji?

Způsob práce se odvíjí od jedinečnosti osobnosti klienta a jeho přinesené problematiky, je tedy individuální, ušitá na míru klienta. Jsem členkou výcvikového programu České společnosti pro analytickou psychologii od r. 2014. Vedle psychologického poradenství se tedy v mé praxi můžete setkat také s jungovsky orientovanou psychoterapií. Ta mimo jiné využívá práce se sny, se symboly, s kresbami, imaginacemi, fantaziemi. Tyto techniky mohou přinést lepší porozumění problémům, potížím, s nimiž klient do praxe přichází.

 

S čím Vám mohu pomoci?

 • podpora při zvládání náročných životních situací
 • poradenství v oblasti mezilidských vztahů
 • poradenství a terapie orientované na sebepoznání a osobnostní rozvoj
 • práce se stresem, osamělostí
 • ztráta blízké osoby, rozchod, rozvod
 • depresivní stavy
 • terapie závislostí
 • podpůrná terapie, např. u chronických onemocnění

 

Dosavadní praxe ukázala, že:

 • má praxe nejčastěji oslovuje klientelu ve věkovém rozmezí přibližně od 20 do 40 let, převážně ženy

 • většinu mé klientely tvoří jednotlivci, ale také praxi navštěvují páry

 • ti, kteří vyhledali mou praxi s problematikou rozchodu, ztráty blízkého člověka, nízkého sebevědomí, nedostatku sebedůvěry, pocitů méněcennosti, ocenili psychologickou intervenci jako užitečnou na cestě k řešení jejich potíží