Úvod

Každý jsme jedinečnou osobností. Je proto zcela přirozené, že se při setkávání s jinými jedinečnými bytostmi dostáváme do vzájemných působení, vztahů, které nabývají rozmanitých podob. Jistě to znáte, s někým vycházíme bez problémů nebo si s někým přímo skvěle rozumíme. A také naopak se určitě každý z nás alespoň jednou v životě setkal s člověkem, s nímž si vůbec nerozuměl. Časté setkávání s člověkem či jedinci, s nimiž nevycházíme či dokonce přicházíme do konfliktů, můžeme pociťovat jako negativně působící na náš život, psychiku. Možná se ptáte sami sebe, je to tím druhým nebo mnou, že se např. často hádáme?

Prvním krokem ke změně situace je její uvědomění si.

Uvažujete o vyhledání odborné pomoci? Připadá Vám však, že to, co Vás trápí je malicherné? Žádný problém není natolik malicherný, aby nestálo za to se jím zabývat. A co když už se rozhodnu pro návštěvu psychologa, nebudu pro ostatní za blázna? I v dnešní moderní době a vyspělé společnosti (bohužel) přetrvává takovéto dogma. Neskrývají se za tímto obavy a nezkušenost s odbornou pomocí? Nebojte se ji vyhledat.

 

Vedle vztahových problémů zde uvádím věty, které mohou vystihovat Vaše pocity a s nimiž se na mne můžete obrátit ohledně poradenství a psychické podpory:

"Už nevím, jak dál." "Nevím, zda to zvládnu." "Jsem na všechno sám/a." "Cítím se osaměle." "Jsem se sebou nespokojený/á."